UAB „Scena“ veiklų skaitmeninimas ir modernizavimas

UAB „Scena“ įgyvendina projektą, kurio metu siekia skaitmenizuoti ir modernizuoti veiklos procesus. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjama nauja, skaitmeninė įgarsinimo įranga, bei transliacijoms skaitmeniniais kanalais skirta įranga ir tam reikalinga kompiuterinė technika. Šios priemonės leis esamą veiklos modelį skaitmenizuoti ir pritaikyti žiedinės ekonomikos principams, tokiu būdu didinant teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą bei mažinant įmonės vykdomos veiklos taršą aplinkai. Įsigyjama įranga leis skaitmenizuoti garso sprendimus, pagreitinti projektų įgyvendinimo sprendimus tad bus galima per tą patį laikotarpį įvykdyti daugiau projektų su mažiau resursų. Dvigubai sutrumpėtų projekto paruošimo laikas.

Planuojamas projekto rezultatas – įsigytos ir įdiegtos technologijos, kurios skaitmenizuos ir modernizuos įmonės darbo procesus, bei sumažins veiklos daromą taršą.

Projektas finansuojamas UAB „Scena“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 165 124,80 Eur.

Projekto pavadinimas – „UAB "Scena" naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos paslaugų/produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022-08-03 – 2023-08-31.